Ett urval av våra sidor

Ren

Bland samer har renen andra namn, sarv (hane), vaja (hona) och härk (kastrerad hane). I Nordamerika går renen även under namnet Caribou.

Kännetecken

Av alla hjortdjur är det bara renen som både honan och hanen har horn. Hanens horn är däremot dubbelt så stora som honans. Hornen fälls därefter varje år och nya växer därefter fram, fällningen äger vanligtvis rum mellan december-...

Trubbnoshörning

Trubbnoshörningen kallas även för den vita noshörningen. Vi har här valt att använda oss av namnet trubbnoshörning.

Kännetecken

Trubbnoshörningen är den största av dagens noshörningsarter. Även om trubbnoshörningen kallas för ”vit noshörning” så är färgen inte vit utan snarare grå. Namnet vit kommer troligen från holländska widje vilket betyder ”vid” och syftar på...

Vitörad silkesapa

Den vitörade silkesapan kallas även för vit marmosett. Vi har här valt att använda oss utav namnet vitörad silkesapa.

Kännetecken

Det tydligaste draget för den vitörade silkesapan är det som även har givit den dess namn. Vid öronen har silkesapan vita örontofsar och vid pannan finns även en vit färgmarkering. Den övriga pälsen är på huvudet oftast mörkt brun för att bli ljusare...

Sibirisk tiger

Den sibiriska tigern kallas även för amurtiger. Vi har valt att använda oss av namnet sibirisk tiger.

Kännetecken

Den sibiriska tigern är världens största kattdjur. Hanar kan väga upp till 300 kg, medan honor väger ungefär hälften så mycket. Tigern lever huvudsakligen i de bergiga områdena med barr- och björkskogar i östra Ryssland (området mellan Amurfloden och östra...

Amurleopard

Kännetecken

Jämfört med andra leoparder är amurleoparden större och har tätare päls på grund av att den lever i kyliga klimatområden. Dess fläckar är större och sitter längre från varandra samtidigt som pälsstråna är längre. Amurleoparder är väldigt smidiga, och det är bevittnat att den kan hoppa upp till sex meter horisontellt och tre meter rakt upp i luften från stillastående....

Låglandstapir

Levnadssätt

Tapiren lever ensam där den gärna rör sig inom tät vegetation. Den har en väldigt dålig syn men utmärkt luktsinne som hjälper den att känna om något rovdjur närmar sig, till exempel jaguarer. När ett rovdjur närmar sig rusar tapiren in genom täta och gärna taggiga snår för att få rovdjuren att tappa lusten till att förfölja den.

Föda

Tapiren är växtätare...