Ett urval av våra sidor

Strimmig gnu

Kännetecken

Både honan och hanen har horn som är lätt böjda mot varandra. Hanens horn kan sträcka sig över 90 cm totalt medan honans ofta blir ungefär hälften så stort. Gnuns skinn är vid födseln ofta ljusbrunt men övergår till sin vuxenfärg (mörkt brunt eller svart med strimmor) efter cirka nio månader. Kroppen är mycket muskulös och kraftig med breda skulderpartier. Hanen blir ofta...

Japansk makak

Kännetecken

Den japanska makaken är den nordligaste levande primaten (bortsett från människan). Pälsen är brun-grå och ansiktet har en röd färg. Svansen är förhållandevis kort och är normalt enbart 10 cm lång. Längden är vanligtvis mellan 79-95 cm och vikten för hanen är cirka 10-14 kilo medan honan väger runt fem kilo.

Föda

Den trivs bra i skogar och finns både i...

Fästingbett

Fästingen (Ixodes ricinus) är ett litet djur som är släkt med både kvalster och spindlar. Den lever på att suga blod från andra däggdjur, fåglar och i vissa fall även reptiler och ödlor. När fästingen föds är den bara någon tiondels millimeter för att sedan växa och vid fullvuxen storlek vara mellan 2-4 millimeter (honan är större än hanen). Fästingen lever generellt mellan 2-3 år.

Sumatratiger

Kännetecken

Ett tydligt kännetecken för sumatratigern är att den har de tunnaste ränderna av alla tigrar. Ränderna är helt unika och det finns inte två sumatratigrar som har identiska ränder. Pälsen är gulbeige och buken vit. Hanarna har ofta kraftigare skägg och man jämfört med andra tigrar.

Levnadssätt

Sumatratigern är en duktig simmare och drar sig inte för vatten....

Amurleopard

Kännetecken

Jämfört med andra leoparder är amurleoparden större och har tätare päls på grund av att den lever i kyliga klimatområden. Dess fläckar är större och sitter längre från varandra samtidigt som pälsstråna är längre. Amurleoparder är väldigt smidiga, och det är bevittnat att den kan hoppa upp till sex meter horisontellt och tre meter rakt upp i luften från stillastående....

Dvärgsilkesapa

Kännetecken

Dvärgsilkesapan är världen minsta apa och väger mellan 120-150 gram. Vid födseln väger apan så lite som 15 gram. Aporna kommunicerar mellan varandra med olika läten där en del av dem är så pass högfrekventa att de ligger utanför människors hörselradie.

Föda

Aporna trivs nära floder och skogar där de söker föda som består av växter, blommor, frukter, sav...