Dvärgflodhäst


Kännetecken

Bortsett från storleken är det ingen direkt skillnad på dvärgflodhästen och vanlig flodhäst. Större delen av dygnet tillbringar dvärgflodhästen i vattnet och kommer oftast bara upp på land kvällstid för att äta.

Föda

Dvärgflodhästen är vegetarian och äter främst frukter, löv, rötter och gräs.

Revir

Bland dvärgflodhästar är det vanligt att deras revir överlappar varandra. Till skillnad från många andra djur stör sig inte dvärgflodhästen av det utan försöker i regel undvika att möta varandra. Revirmarkeringen sker med hjälp av dess avföring.

Fortplantning och parning

Dvärgflodhästen lever ofta ensam och träffar i regel bara andra i samband med parningen. Hanen träffar ofta honan en tid före parningen och stannar med henne tills hon är redo. Själva parningen äger därefter rum antingen på land eller i vattnet. Honan är dräktig cirka sex månader och föder därefter normalt en kalv. Kalven diar under åtta månaders tid och stannar hos honan upp till fem år, då de är könsmogna och beger sig iväg på egen hand.

Hot

Största hotet mot dvärgflodhästarna är kalhuggning av skogarna. Även jakt förekommer om än inte omfattande. I dagsläget vet man alltför lite om dvärgflodhästen för att säkert kunna avgöra dess hotstatus. Men i och med att dess biotoper minskar så ökar även hotet för dem.

Dvärgflodhäst Hexaprotodon liberiensis
Utbredning Afrika, söder om Saharaöken
Kroppslängd 1,5-1,75 meter
Vikt 180-275 kilo
Livslängd ca 40 år
Föda Frukter, löv, rötter och gräs

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2009-03-16 20:15:00, av farseer

i love it!

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2009-08-24 17:31:00, av Vi ska ha fakta...

Hej flodhäst älskare-

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2011-08-24 14:34:00, av aik

tja jag vill veta mer om dvärgflodhästen

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2020-10-05 09:23:39, av jake

why is the hippo biger

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta