Gnagare


Ordningen Rodentia

Kännetecken

Gnagare är den mest artrikaste av alla däggdjuren. De är ofta väldigt små och har lätt för att anpassa sig till olika biotoper. Kapybaran är den största av alla gnagare som har en kroppslängd upp till 135 cm och kan väga 65 kilo. Den minsta dokumenterade gnagare är den afrikanska pygmémusen med en kroppslängd på sex centimeter och vikt på enbart sju gram. Tanduppsättningen är för gnagarna speciell i och med att emaljen endast finns på framsidan. På så sätt slipar gnagaren själv sina tänder när baksidan nöts ner. Det hårda slitaget av tänder gör att för de flesta gnagare växter tänderna hela livet ut. Antalet tänder och placering varierar beroende på art. Antalet olika arter gnagare som finns är inte fastställt men beräknas vara mellan 2 000-3 000 stycken.

Föda

De flesta gnagarna är växtätare även om undantag finns.

Utbredning

Gnagarna finns i nästan alla biotoper och har spridit sig över alla kontinenter med undantag av Antarktis.

Hot

Genom sin storlek har gnagarna blivit ett vanligt bytesdjur för de flesta rovdjur. Naturliga fiender mot gnagarna är både större och mindre rovdjur, rovfåglar samt ormar och reptiler.

Jordekorre

Välj vilken gnagare du vill läsa mer om

Ekorre
Jordekorre
Kapybara
Präriehund

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2009-07-04 11:52:00, av Ida Tommila

Ekkoren är ju ett däggdjur som klättrar i trän. Dom Brukar klättra i trän när dom Blir rädda eller skydar sig för andra faliga djur! Dom trifs mest i ek och gran.... "DD

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2011-01-18 18:28:00, av Daphne*

kaniner är ju så söta!!! dom är egentligen hardjur. men brukar räknas som gnagare!!! kan inte dom vara med?

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2011-03-13 20:00:00, av Gäst

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip vad kaniner är söta synd att inte dom är med men när jag såg gnagare så trodde jag att dom var med (snyft)

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2021-10-26 13:43:46, av LOL

Omg asså så söta

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2023-02-16 10:35:41, av Fatima Abbas

Söt djur

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2023-02-16 10:37:28, av Girl LOL

OMG!!! så söta bye chek you later gnagare

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2023-05-23 08:30:10, av Di Mumma

Råtta

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta