Skogsvildren


Kännetecken

Skogsvildrenen är en underart till renen. Precis som renen har både honan och hanen horn. Däremot är skogsvildrenen anpassad till ett liv i storskogen vilket har gjort att den har längre ben och bredare klövar vilken gör att den lättare kan ta sig fram i den djupare snön som finns i skogen jämfört med fjällen. Även hornkrona är mindre för att inte fastna i grenar när skogsvildrenen tar sig fram. Mankhöjden är högre och skogsvildrenen når en mankhöjd på cirka 150 cm.

Utbredning

Skogsvildrenen lever i stora barrskogar i östra Finland samt angränsande delar i Ryssland.

Föda

Under vintertiden kan skogsvildrenen äta lavar som gömt sig under snön samt hänglavar från träden. När sommaren sedan kommer utökas kosten till gräs, örter, löv och svampar.

Fortplantning och parning

Skogsvildrenen lever i mindre flockar. Parningen äger rum under september-oktober och kalvarna föds därefter i maj-juni efter åtta månaders dräktighet. Vanligtvis föds endast en kalv men två förekommer också. Kalvarna följer därefter honan under hela sommaren och diar från henne in i september månad.

Hot

I Sverige utrotades skogsvildrenen under 1860-talen men fridlystes cirka 50 år senare. I Finland trodde man att skogsvildrenen utrotades redan i början av 1900-talet men under 1950-talet hittades nya då okända grupper i Karelen där ett gediget avelsarbete påbörjades. Tack vare det finns det nu ett hundratal skogsvildrenar utspridda i de finländska skogarna samt ett tusental i Karelen.

Skogsvildren Rangifer tarandus fennicus
Utbredning Stora barrskogarna i östra Finland samt angränsande delar i Ryssland
Mankhöjd ca 150 cm
Vikt 180-200 kilo (hane), 120-140 kilo (hona)
Livslängd 15-20 år
Föda Lavar, gräs, örter, löv och svampar

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2009-03-04 13:39:00, av linus

jättebra fakta!!! (:

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta