Afrikansk vildhund

Lycaon pictus
Fakta
Utbredning: 
från trädsavann till halvöken i Afrika
Kroppslängd: 
75-100 cm
Mankhöjd: 
75 cm
Vikt: 
20-27 kilo
Livslängd: 
10-12 år
Föda: 
Antiloper
Hundböcker för dig som vill veta mer!

Den afrikanska vildhunden kallas även för hyenahund (skall inte förväxlas med hyena). Vi har valt att här använda oss av namnet afrikansk vildhund.

Kännetecken

Dess vetenskapliga namn Lycaon pictus betyder "målad varg" vilket är ett väl passande namn. Afrikanska vildhundens päls är fläckig i ett asymmetriskt mönster och det finns inte två djur som har exakt samma mönster utan alla har sitt eget, ungefär som våra fingeravtryck.

Levnadssätt

Den afrikanska vildhunden är ett flockdjur och lever i flockar mellan 10-60 individer. Inom flocken finns det två olika typer av rangordningar. En för hanarna och en för honorna. Aggressivitet inom flocken är liten och de flesta finner sig i den rang de hamnat i. Alla i flocken är familjemedlemmar och det är föräldrarna som styr den. Inom flocken är vildhundarna mycket sällskapliga och för att visa att de följer ledaren turas de om att slicka honom i ansiktet och lägger sig på rygg för att visa underlägsenhet. Kommunikationen sker annars med gnyenden och till stor del med kroppsspråk. Den afrikanska vildhunden har visat sig vara mycket svår att tämja.

Föda

Tillsammans med flocken jagar de främst antiloper och andra mindre gräsätare. Genom att turas om att springa efter antilopen klarar flocken av att lägga ner en antilop som annars utan större svårigheter skulle kunna springa från en ensam vildhund. Vildhunden kräver stora jaktområden och hamnar ofta i konkurrens med både lejon och hyenor.

Fortplantning och parning

Inom flocken finns det minst två vildhundar som används för avel. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara ledarna men är det ofta. Honan är dräktig i 75 dygn och föder därefter 2-16 stycken ungar.

Hot

Lejon och hyenor är hot i och med att de kan ta flockens bytesdjur från dem. Annars är det främst människan som är det största hotet. Fram till och med 1960-talet sköts afrikanska vildhundar systematiskt så fort de närmade sig en nationalpark. Numera är dessa djur dock fredade. Ett annat hot mot afrikanska vildhundar är parvoviruset som skördar många vildhundar årligen. Idag finns det få vildhundar kvar. Anledningen till det är inte helt säkert fastställd men delvis beror det på sjukdomar, konkurrens från andra rovdjur och människan.

Kommentarer

det här är en jätte bra sida men det vore bra om man skulle skriva mer om utbredningen! :D ;D

as bra sida. lite mer fakta tack.

jag tycker jätte synd om dom , sen så är dom häftiga och söta!!

Det är en väldigt bra sida , kan dom inte skriva dit ungarna och namn på kroppsdelar..:D

Denna sida äger! Nu vet jag mer om mitt favorit djur!

Tackar, alltid kul att höra :)

super sida:):)!!! bra fakta:):)!!!!!

Är detta en pålitlig sida?:)

vilka är dina källor?

Källorna är givetvis olika beroende på vilken sida det handlar om. Generellt sett så säkerhetsställs informationen genom att den jämförs med olika källor. T.ex. om samma information finns i två från varandra fristående böcker så bedöms den som säker. Vi har idag inga planer på att göra källförteckningar på varje sida då det skulle vara för tidskrävande.

Det var bra fakta och många djur.Men jag letade efter tukaner och manvarg.

är det en hyena?

nej det är en vild hund

bra fakta och mycket information.

Lägg till ny kommentar