Dhole


Dhole kallas även för asiatisk vildhund eller rödhund. Vi har valt att använda oss av namnet dhole. Namnet i det vetenskapliga namnet, Coun och alpinus är grekiska och betyder hund respektive fjäll eller berg.

Kännetecken

Dhole är förhållandevis liten, hanen väger mellan 10-15 kilo och honan väger 10-13 kilo. Pälsen är rödaktig eller brun med en mörkare svans. Den röda pälsen har även gett dhole sitt andranamn "rödhund". I nordöstra Asien är dholens päls aningen ljusare och benen kortare jämfört med sina andra släktingar.

Levnadssätt

Dhole lever i flock som varierar mellan 5-18 individer. Flocken har en strikt hierarki och styrs av en hane och hona. Kommunikationen sker genom olika läten där dholen både gnäller, jamar och piper. Morranden sker främst när fara närmar sig för att varna de andra i flocken. Genom olika läten kan de känna igen varandra i flocken även på avstånd.

Utbredning

Dhole kommer ursprungligen från de sydöstra delarna av Asien. Idag finns dhole i Indien, Bhutan, Tibet, Indokina, Indonesien och Malaysia. Läger för dhole är väldigt osäkert och det är även oklart om de finns kvar eller är utrotade i Ryssland, Mongoliet samt centrala Kina.

Föda

Jakten genomförs tillsammans med hela flocken. En dholeflock kan fälla byten som väger upp till 135 kilo, nästan tio gånger mer än vad varje enskild dhole väger. Utöver det äter dhole även smådjur och insekter som skalbaggar och gnagare. När ett större bytesdjur blir nedlagd äter de snabbt från den medan en i flocken håller vakt. Det uppstår sällan aggressioner inom flocken vid mattillfället.

Fortplantning och parning

Parningen äger rum under november-april samt december-januari. Efter parningen är honan dräktig i 63 dygn och föder därefter 5-10 valpar. Vid födseln väger valparna mellan 200-300 gram men går snabbt upp i vikt. Efter tio dagar har valparna fördubblat sin vikt. Valparna diar från honan i tre veckor och får därefter uppspydd mat av flocken. Efter 6-7 veckor klarar de av att äta egen föda. Vid tre månaders ålder är valparna stora nog att följa med ut och jaga. Fortfarande är valparna för svaga för att flocken skall kunna fungera fullt ut. Det tar åtta månader innan valparna är helt vuxna och nu fungerar flocken som den ska.

Hot

Främsta hotet är människan som avverkar dess naturliga habitat. Många dholeflockar har idag inte större jaktområden än 50 km2 på grund av avverkningarna. Bland bönderna är dholen inte uppskattad och många dhole fångas i fällor eller förgiftas för att skydda boskapen.

Dhole Cuon alpinus lepturus
Utbredning Torra och fuktiga lövskogar, regnskog, barrskog, törn- och buskskogar samt grässlätter och höglänt stäppområden 3 000 meter över havet
Mankhöjd 42-55 cm
Vikt 15-20 kilo (hane), 10-13 kilo (hona)
Livslängd 7-15 år
Föda Skalbaggar, gnagare, fåglar och mellanstora hovdjur (30-175 kg)

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2017-10-30 09:11:00, av Ingvar

Är dhole korsningsbar med tamhund och övriga hunddjur?

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2020-04-02 14:32:00, av Savannah

Bra hemsida och bra skrivet?????

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2022-12-13 10:15:39, av Aleksnder

Vilka fiender har Dhole?

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta