Slidhornsdjur


Familjen Bovidae

Utbredning

Från Eurasien uppstod slidhornsdjuren för att därifrån ta sig både norrut till Nordamerika och söder ut i Asien och Afrika. I Afrika utvecklades arten i en stor formrikedom.

Kännetecken

Det som utmärker slidhornsdjuren är att både hanar och honor vanligtvis bär horn. Hornen är ogrenade och fälls inte som till exempel hjortdjurens horn utan finns kvar livet ut. De består av ett utskott från pannbenet – kvicken – som täcks av en slida av hornämne.

Slidhornsdjur som tamboskap

Uroxen (Bos taurus) är grundstommen för den tamboskap vi har idag. I Sverige utrotades uroxen under 1000-talet för att även försvinna i andra europeiska länder under 1200-talet. De sista exemplaren av Uroxen tros ha funnits i Polen där de utrotades så sent som på 1600-talet. Idag har försök gjorts med att avla fram uroxen igen vilket i alla fall till utseendet ser ut att lyckats.

Lechwevattenbock

Välj vilket slidhornsdjur du vill läsa mer om

Addaxantilop
Besoarantilop
Bläsbock
Elandantilop
Lechwe-vattenbock
Myskoxe
Sabelantilop
Strimmig gnu
Visent

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2009-03-28 21:27:00, av toto

Detta är en jättebra sida för att man ser många olika sidhornsdjur på samma gång

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2014-02-14 14:33:00, av Larissa

ahhhgahghag vilket söööööttt djur! när jag var liten brukade jag skratta åt deras namn, men nu har jag kommit att respektera dessa djur för deras älgiga personlighet och deras heta blick! alla människor är lika mycket värdiga,även slidhornsdjur, och lärare. Till och med Einstein(eller rumpan, vilket ni än föredrar). Sammanfattningsvis så tycker jag att slidhornsdjur ska få större rättigheter i samhället och en del i vår framtid som mentorer och sånt för de små barnen.

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2020-11-16 08:53:12, av Issmet

Jag har en hema. Hon hetter Issmeta

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta