Addaxantilop


Det är inte känt varifrån namnet Addax kommer ifrån men det antas att det har afrikanskt ursprung.

Kännetecken

Pälsen varierar mellan gulbrun till gulvit vilket ger ett bra kamouflage i öknen. I ansiktet finns en påfallande vit mönstring och hjässan täcks av några få glesa svarta hår. Horn finns hos bägge könen som kan bli upp till 80 cm långa.

Levnadssätt

I Afrikas öken och halvökenlandskap lever addaxantilopen där den har anpassat sig väl till torkan. Addaxantilopen kan gå flera veckor utan att dricka vatten. Vätska får den i sig genom att ta tillvara på daggen samt den vätska som finns i växterna som den äter. Deras långa platta klövar lämpar sig väl att gå i den lösa ökensanden. Addaxantilopen lever i flockar bestående av 20 individer som består av en dominant hane, flera honor och deras ungar. Unga hanar bildar oftast egna hjordar.

Föda

Addaxantilopen är växtätare och lever främst på gräs, blad och rotsaker.

Hot

På grund av deras långa vassa horn har addaxantilopen varit ett eftertraktat bytesdjur. Hornen användes som troféer och djuret har jagats så pass att det blivit utrotat från flera av dess naturliga områden. Idag är addaxantilopens status allvarligt utrotningshotad.

Offerdjur i det gamla Egypten

Det finns flera egyptiska teckningar som visar på att addaxantilopen hölls i inhägnader för att kunna offras till gudarna. För att skydda sig mot deras vassa horn sattes klämmor på ungdjuren så att hornen kröktes inåt. När djuret uppnått vuxen ålder togs sedan klämmorna av.

Läs mer om Addaxantilopen på anitloper.se

Addaxantilop Addax nasomaculatus
Utbredning Öken, halvöken, Afrika
Kroppslängd 120 cm
Mankhöjd 100 cm
Vikt 125 kilo
Livslängd 20-25 år
Föda Gräs, blad, rotfrukter

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2009-03-27 18:07:00, av morsal

Jag tycker att det var en bra text och det stod mycket bra fakta. Jag skulle vilja att ni kunde göra texten lite mer lättläst.

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2009-03-31 15:09:00, av polina

jag skulle göra ett project om addazantilop, och på denna sidan kunde jag hitta all fakta jag behövde tack så mycket :P ;)

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta