Elandantilop


Kännetecken

Störst av alla antiloper är elandantilopen där hannarna kan väga upp till 500 kg och honorna 350 kg. Pälsen är ljust sandgul med smala vita tvärgående strimmor längs med sidorna och ryggen. Vid den främre delen av ryggen växer en kortväxt mörkare man. Jämfört med andra antiloper har elandantilopen en grövre kroppsbyggnad. Både hanen och honan har horn som är raka men spiralvridna. Hanens horn som kan bli upp till en meter långa är vanligtvis längre än honans. Skinnet som hänger på halsen kallas för dröglapp och är på hanarna större jämfört med honorna.

Levnadssätt

Elandantilopen är ett flockdjur som lever i små hjordar bestående av 20-30 djur. Ofta finns det bara en till två hanar i varje flock. Hanar som inte tillhör någon flock strövar ofta omkring ensamma och finner sällan någon hona att para sig med.

Utbredning

Elandantilopen har tidigare funnits över hela Afrika, bortsett från öknar och regnskogsområden. Idag är spridningen inte lika stor och elandantilopen återfinns nu enbart i Öst- och Sydafrika, från Kenya och Uganda via Tanzania och Zambia till Botswana och norra Sydafrika.

Parning

Under parningstiden förekommer det allvarliga strider mellan tjurarna som ibland kan sluta med dödlig utgång. När hanen uppvaktar honan följer han henne tätt och lägger sitt huvud med jämna mellanrum över hennes rygg. Honan är efter parningen dräktig i cirka nio månader. Vanligtvis föds bara en kalv per gång och väger vid födseln cirka 40 kilo. Kalven föds under regnperioden mars-april då det finns gott om föda.

Föda

Främst består födan av gräs men med hjälp av sina horn kan elandantilopen även bryta av grenar från träd för att komma åt de saftiga bladen.

Elandantilopen som tamdjur

Som boskapsdjur lämpar sig elandantilopen sig bra då den går åt ganska varsamt mot marken. Både i Ryssland och USA finns det farmer som föder upp elandantiloper främst för köttets skull. Mjölken från en elandantilop är väldigt fet och näringsrik men ger bara en åttondel av vad en vanlig mjölkko kan prestera per dag.

Läs mer om elandantilopenpå antiloper.se

Elandantilop Taurotragus oryx
Utbredning Savann, öppen skog i Afrika
Kroppslängd 230-250 cm
Vikt 500 kg (hane), 350 kg (hona)
Livslängd 15-20 år
Föda Blad och gräs

Skriv en kommentar

Bilder och fakta