Jak


Kännetecken

Jaken har ett grymtande ljud vilket även gett den smeknamnet grymtoxe. Den vilda jaken blir upp till 3,5 meter lång och 2 meter i mankhöjd. De spetsiga hornen är kraftiga och lätt böjda. Bena är korta för att undvika att förlora kroppsvärme och täcks av den långa pälsen.

Levnadssätt

De flesta jakar är tamboskap och används för att frakta last, rida på samt deras mjölk. Mjölken från jaken är väldigt fet och näringsrik vilket passar bra i de klimat den lever i. Dessutom kan bajset från jaken användas som bränsle. Vilda jakar finns fortfarande i Tibet. En vild jak blir ofta större än en de tama och kan väga upp till över 800 kilo. Jaken lever på höga höjder, från 3 200-5 200 meter över havet klarar de sig bra. På dessa höjder är det ont om syre och under sommarmånaderna torrt och blåsigt medan vintrarna har stora mängder snö. På torra platser gräver jakarna stora gropar med hornen och rullar sig sedan i dammet. Dammet fastnar sedan på kroppen och hjälper jaken att skyddas mot insekter. Groparna används också som mötesplatser där hanarna gör upp för att visa vem som är starkast. Korna och ungdjuren lever i hjordar mellan 10-30 djur medan de vuxna tjurarna oftast lever ensamma.

Parning

Korna är könsmogna efter 3-4 års ålder men är inte fullvuxna förrän vid sex år. Under september parar sig jakarna och honan föder därefter en kalv efter 260 dagars dräktighet. Kalven föds vanligtvis mellan april-juni. Från det att kalven föds blir inte honan dräktig förrän efter tidigast två år. Kalven diar från mamman under sitt första levnadsår.

Föda

Precis som kon är jaken en idisslare vilket betyder att maten tuggas två gånger samt jäser i magen i 50 graders värme. Det ger jaken extra värme som den behöver för att klara den hårda vinterkylan.

Namnet jak

Jak är egentligen bara namnet på tjuren. Kon kallas för dri. De packdjur som ofta används är vanligtvis en korsning mellan nötkreatur och jak. En sådan korsning kallas i Tibet för dzopkyo eller dzo. När Dalai Lama flydde från Tibet till Indien i mars 1959 red han på en dzo.

Jak Bos grunniens
Utbredning Centralasiens trädlösa högplatåer på mellan 3 200-5 200 meter över havet
Kroppslängd 250 cm (hane), 180 cm (hona)
Mankhöjd 150 cm (hane), 120 cm (hona)
Vikt 700 kilo (hane), 250 kilo (hona)
Livslängd Ca 20-25 år
Föda Gräs, blad, ljung, mossor, lavar

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2016-01-05 15:33:00, av Börje Håkansson

Hej , jag har 12 jakar , jag läser att dom får kalvar vart annat år men mina har får kalvar varje år . Börje

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta