Låglandstapir

Tapirus terrestris
Fakta
Utbredning: 
tropisk regnskog i Sydamerika
Kroppslängd: 
180 cm
Vikt: 
180-250 kg
Livslängd: 
ca 30 år
Föda: 
löv, skott, kvistar, vattenväxter
Djurböcker för dig som vill veta mer!

Levnadssätt

Tapiren lever ensam där den gärna rör sig inom tät vegetation. Den har en väldigt dålig syn men utmärkt luktsinne som hjälper den att känna om något rovdjur närmar sig, till exempel jaguarer. När ett rovdjur närmar sig rusar tapiren in genom täta och gärna taggiga snår för att få rovdjuren att tappa lusten till att förfölja den.

Föda

Tapiren är växtätare och använder sin snabel för att komma åt löv, skott, kvistar och även vattenväxter. Den är en utmärkt simmare och har inga problem med att dyka.

Läs mer om låglandstapirer på tapirer.se

Kommentarer

kunde varit mera information

söta

Lägg till ny kommentar