Svårt att bli gravid


Vissa blir gravida fast de skyddar sig med både p-piller och kondom, och andra försöker i år ut och år in utan att bli gravida.

80 % av de som försöker blir gravida inom ett år, ytterligare några det närmaste året. Men kvar efter två år finns ca 10 % som inte blir gravida. Dessa klassas som ofrivilligt barnlösa.

Regn

Vad krävs då för att bli gravid?

När en frisk man och en frisk kvinna har ett oskyddat samlag är chansen att det blir en graviditet mellan två och fyra procent. Försöker man att bli gravid genom att ha oskyddade samlag under en hel menstruationscykel så är chansen ungefär 20-25 procent att man lyckas. Detta förutsätter då att:

  • kvinnans äggstockar fungerar på ett bra sätt och kan bilda ägg av bra kvalitet
  • kvinnan har haft ägglossning – har man regelbunden menstruation så innebär det oftast att man även har ägglossning
  • äggledarna fungerar så att ett ägg kan fångas upp, befruktas av spermier som simmat upp i äggledarna, samt att det befruktade ägget kan transporteras ned till livmodern
  • mannen har tillräckligt med spermier och att de rör sig på ett bra sätt
  • livmoderslemhinnan kan ta emot ett befruktat ägg så att det fastnar och utvecklas vidare.

Om det finns problem med en eller flera av dessa förutsättningar kan man behöva hjälp att bli gravid. Det är då det blir aktuellt med en barnlöshetsutredning. Målet med en sådan är att man ska få svar på om det finns hinder och vad det i så fall är för något som hindrar att man blir med barn.

Allt fler får svårt att bli gravida

För varje år är det fler och fler som klassas som ofrivilligt barnlösa. Det finns olika teorier om varför men troligtvis handlar det främst om att vi blir allt äldre innan vi börjar försöka bli med barn. Med kvinnans ålder minskar äggproduktionen och äggen blir av sämre kvalitet. En annan viktig teori är att miljögifter kan påverka spermans kvalitet och på fertilitetsklinikerna ser man idag alltfler män med för få och/eller missbildade spermier.

Vanliga orsaker till ofrivillig barnlöshet

  • PCO
  • Endometrios
  • Hormonrubbningar
  • Fel på äggledarna
  • Få eller missbildade spermier

Mer information

Läs mer på Villhabarn.com

(Källa: VG-region – Tema gravid och Barnsidan)


Skriv en kommentar

Bilder och fakta