Sommartid


Sommartid

När sommartid inträffar ska klockan (lokal tid) flyttas fram en timme. Sommar- och vintertid är något som inte används över hela världen. I dagsläget använder sig cirka 70 länder av sommar- och vintertid. I övriga länder görs inga justeringar under året. Anledningen till sommartid är att ta till vara på en större del av dygnets ljusa timmar.

I Sverige infördes sommartid på prov 1916 men då det mötte mycket protester framförallt från bönderna togs sommartiden bort. Därefter dröjde det till 1980 innan Sverige införde sommartid permanent.

Sedan 1996 har hela EU en gemensam sommartid som börjar den sista söndagen i mars och slutas sedan den sista söndagen i september.

Ändringen mellan sommar och vintertid påverkar människor i och med att dygnet förskjuts. För de flesta människor krävs det 3-5 dagar innan kroppen har anpassat sig helt till den nya tiden.

Läs mer om vintertid


Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2017-10-29 13:02:00, av Trond Nordström...

Inga problem med tid omställning. En extra timme på eftermiddag och kväll med ljus, som vi så väl behöver. Vi kunde till och med må bättre under vintern. Trond Nordström Tytresö

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta