Carl von Cardell


Carl von Cardell var en centralgestalt av moderniseringen av det svenska artilleriet.

År 1792 genomdrev han upprättandet av ett ridande artilleri och 1816 en omorganisering av hela svenska artilleriet.

På von Cardells initiativ inrättades Sveriges första artilleriskola 1818.

Under kriget mot Napoleon 1813-14 var von Cardell chef för reservartilleriet och utmärkte sig vid ett flertal strider. I samband med slaget vid Dennewitz 1813 bidrog hans artilleri kraftigt till segern över fransmännen.

Efter kriget utnämndes von Cardell till generalfälttygmästare och chef för artilleriet.


Skriv en kommentar

Bilder och fakta