Pjäser år 1800-1899


Vi har här sammanställt några av de pjäser som tillverkades mellan åren 1800-1899.

Du finner här kanoner, haubitsar och även mörsare. De senare räknas som haubitsar i och med att deras utgångsvinkel är större än 45 grader.

Pjäser år 1800-1899

12 cm kanon m1870
12 cm kanon m1885
12 cm kanon m1894
12-pundig kanon m1816
16-pundig haubits m1816
17 cm kanon m1864
20 cm kanon m1867
23 cm bombkanon m1854
23 cm mörsare m1832
24 cm haubits m1894
57 mm kanon m1889
57 mm kanon m1889(D)
7 cm kanon m1863
8 cm kanon m1881

Skriv en kommentar

Bilder och fakta