23 cm mörsare m1832


En mörsare skjuter sin projektil i en hög brant bana för att träffa målet indirekt.

Mörsare användes främst för att förstöra bebyggelse innanför fiendens försvarsmurar.

Eldrör Slätborrat
Laddning Framladdning
Vikt 478 kilo
Vikt med lavettage -
Skottvidd 100-200 meter
Eldhastighet Uppgift saknas
Konstrukion Uppgift saknas

Skriv en kommentar

Bilder och fakta