Pjäser år 1900-1945


Detta avsnitt tar upp pjäser som tillverkades både under första världskriget och under andra världskriget. Under den här perioden togs en ny kategori, luftvärnskanoner, fram i samband med att flyget blev en avgörande del krigföringen.

Pjäser år 1900-1945

10,5 cm luftvärnskanon m1942
15 cm haubits m1919
15,2 cm rörlig kanon m1937(B)
20 mm luftvärnsautomatkanon
25 mm automatkanon m1932(B)
75 mm luftvärnskanon m15-23

Skriv en kommentar

Bilder och fakta