Vad är artilleri?


Artilleri är samlingsbenämningen för tyngre eldvapen. Det finns olika typer av artilleripjäser:

 • Eldrörsartilleri
  • Kanon
  • Haubits
  • Bandkanon
 • Raketartilleri
  • Raketartilleripjäs

Kanoner

Definiering av en kanon är med modern terminologi att kalibern skall vara minst 20 mm samt att eldröret ska vara 50 gånger längre än kalibern och att pjäsen huvudsakligen skjuter flackbaneeld.

Kanonens historia

Kanoner har använts i Europa sedan 1300-talet. I början göts kanonerna oftast i brons eller järn. Större kanoner byggdes upp med hjälp av lager som hölls samman med påkrympta ringar av smidesjärn.

Så småningom övergick de flesta kanonerna att tillverkas helt av brons. Tack vare stora kopparfyndigheter i Falun blev Sverige en av världens största kanontillverkare.

Under 1700-talet ändrades konceptet och kanonerna började gjutas med gjutjärn istället.

Nästa stora förändring kom i slutet av 1870-talet då mynningsladdade gjutjärnskanoner började ersättas med bakladdade pjäser av smidesstål. Bakladdningen hade flera fördelar:

 1. Eldhastigheten blev högre
 2. Bättre tätning mellan lopp och projektil
 3. Användandet av räfflade eldrör förenklades

Haubits

En haubits är en artilleripjäs som kan skjuta med en utgångsvinkel både större och mindre än 45 grader. Utöver det klarar en haubits av att använda mellan fem och nio olika typer av drivladdningar vilket gör att projektilen kan få en brantare nedslagsvinkel. Med en brant nedslagsvinkel ökar dess splitterverkan betydligt.

Det finns en gammal grov definiering att en haubits är en pjäs där eldröret är 30 gånger större än kalibern. Idag fungerar den definieringen inte helt utan en modern västerländsk haubits har i regel mellan 30 och 40 gånger större eldrör.

Mörsare räknas även till kategorin haubitsar.

Bandkanon

En bandkanon är en modern definiering på mobil artilleripjäs där pjäsen är monterad ovanpå en bandvagn. Den kan ofta se ut som en stridsvagn men har lättare bepansring och klarar sig dåligt i direkt strid.

Raketartilleri

Raketartilleriet bygger på samma princip som eldrörsartilleriet men använder sig av ostyrda raketer som projektiler. Mest känd är Stalinorgeln som användes under andra världskriget av Sovjetunionen.

Fördelar med raketartilleri är att pjäserna är betydligt billigare att tillverka än haubitsar och kanoner. Dessutom träffas målet av en stor mängd explosioner på en och samma gång.

Nackdelen är att ammunitionen är dyrare att tillverka och att det går åt dubbelt så mycket för att täcka ett område jämfört med både haubitsar och kanoner.

Flackbaneeld eller indirekt eld?

Illustration där en pjäs som skjuter flackbaneeld

Bilden visar en pjäs som skjuter flackbaneeld mot sitt mål. Flackbaneeld skjuts främst med kanoner.

Illustration där en pjäs som skjuter indirekt eld

Bilden visar en pjäs som skjuter indirekt eld mot sitt mål. Indirekt eld skjuts främst med haubitsar, raketartilleripjäser och mörsare.


Skriv en kommentar

Bilder och fakta