Pjäser år 1500-1599

Galten och Suggan

Fakta
Eldrör: 
Slätborrat
Laddning: 
Framladdning

Galten och Suggan tillhör de mer kända kanonerna i Sverige. Inskriptionerna på kanonerna tyder på att deras ursprungliga namn var "Vargen" och att den större kanonen göts 1579 och den mindre 1577.

Det är osäkert vilken kanon som erövrades när men 1581 tog Pontus De la Gardie en vid Narva och den andra togs av Evert Horn 1612 vid Ivangorod.

1623 fördes bägge kanonerna ut till Gripsholms slott där de nu står på borggården.