Pjäser år 1700-1799

3-pundig kanon m1778

Fakta
Eldrör: 
Slätborrat
Laddning: 
Framladdning

Denna modell användes vid de kungliga artilleriregementena som bildades 1794. Regementet Svea artilleriregemente ansvarade till större delen för bemanningen vid Vaxholms fästning.

Fyra artilleriregementen bildades 1794:

  • Svea
  • Finska
  • Göta
  • Vendes