Manguster


Herpestidae

Kännetecken

Kännetecken bland manguster är att den är väldigt små rovdjur. Kroppen är mellan 25-75 cm och huvudet är litet med en spetsig nos. Fötterna har trubbiga klor som inte går att dra in. Fotsulorna är helt nakna eller med gles hårväxt. Pälsen varierar mellan grå- eller brunaktig. Flera arter är helt enfärgade men arter med prickar eller ränder förekommer. Svanslängden är 15-50 cm och vikten ligger på 200-5 000 gram.

Utbredning

De flesta arterna lever i Afrika, söder om Sahara. Men manguster finns även på den arabiska halvön och södra Asien.

Föda

Mangusterna livnär sig på insekter, ryggradslösa djur som maskar och krabbor. Även möss och fåglar ingår i mangusternas meny.

Fortplantning och parning

Flera arter parar sig flera gånger per år. Dräktigheten varierar mellan 40-80 dagar och i varje kull finns det mellan 1-5 ungar. Ungarna utvecklar sig i regel snabbt.

Surikat

Välj vilken mangust du vill läsa mer om

Surikat

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2021-05-06 11:33:25, av JOLEL

Mer info!!!!

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2021-06-03 08:47:53, av bra

bra

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2022-05-10 10:17:48, av Tyra

Skriv om doms fiender snälla

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2023-11-23 13:18:03, av mukhtar

shush

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta