Krutporten


Krutporten i Prag

Ta dig uppför de 186 trappstegen till utsiktsplattformen 44 meter över marken och se ut över Gamla staden.

Tips från oss på Bilder och fakta

Krutporten i Prag har anor från1000-talet. Porten utgjorde då en av den Gamla stadens tretton ingångar. År 1475 lade kung Vladislav II grundstenen till det Nya tornet som det då kallades. Porten var en kröningsgåva från stadens rådförsamling.Porten byggdes inte i första hand i försvarssyfte utan dess rika utsmyckning var avsett för att öka det intilliggande Kungapalatsets anseende.

Krutporten fick sitt nuvarande namn på 1600-talet då den användes för att lagra krut. Det tjeckiska namnet på tornet är Prasna brana.

I dag markerar porten slutet på Gamla staden och den är ett populärt mål för historieintresserade och turister.


Skriv en kommentar

Bilder och fakta