Guanaco


Namnet Guanaco (huanaco) kommer från det Sydamerikanska språket Quechua.

Kännetecken för guanaco

Pälsen är tvådelad och består av dels ett lager med tjockt skyddshår och därefter ett lager med mjukt underhår. Genom den täta och varma pälsen klarar guanaco av att vistas i de kalla klimaten den trivs i. Färgen varierar mellan ljust brun till mörk kanel. Undersidan är vit. Ansiktet är grått och öronen små och raka. Ögonen är i förhållande till ansiktet stora och bruna. Skinnet i nacken är tjockare än på andra ställen för att skydda guanaco. Detta gäller främst under parningstiden då hanarna biter varandra. Om en guanaco blir trängd spottar den upp halvsmält maginnehåll mot inkräktaren. När guanaco förflyttar sig gör den det med passgång. Passgång betyder att bägge benen på samma sida förflyttar sig framåt när den rör sig.

Levnadssätt för guanaco

I det vilda lever guanaco i små hjordar. Hjorden består av en dominerande ledarhane, flera honor och deras ungar. Hanen ansvarar för hjordens säkerhet och närmar sig en fara varnar han de andra genom att fnysa. Guanaco kan springa upp till 56 km/timmen. Om en ledarhane jagas bort från sin flock av en annan yngre starkare hane väljer han ofta att leva ensam resterande del av livet.

Utbredning för guanaco

Guanaco lever i bergstrakterna i Sydamerika.

Föda för guanaco

Guanaco är en växtätare som äter främst gräs och blad.

Fortplantning och parning för guanaco

Parningssäsongen äger rum mellan november och februari. Under den här tiden är hanarna aggressiva mot varandra i kampen om honorna. Efter elva månaders dräktighet föder honan en kalv. Vid födseln väger kalven cirka 10 kilo. Under tio veckors tid dias ungen av honan. Kalven är beroende av honan under sex månaders tid men klarar sig därefter själva.

Hot mot guanaco

Deras naturliga fiende är främst puman. För unga och sjuka djur kan även kondoren och magellanräven utgöra ett hot. Guanaco har jagats dels för sin päls skull men även för att göra plats för fårhjordar. När nybyggarna kom till Sydamerika beräknas det ha funnit ungefär 50 miljoner vilda guanaco. Idag består beståndet av cirka 500 000 vilda guanaco.

Guanaco Lama guanicoe
Utbredning Sydamerikas bergstrakter
Mankhöjd Ca 100 cm
Vikt 90 kilo
Livslängd 20-25 år
Föda Blad och gräs

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2010-01-24 00:42:00, av Ingrid

Mycket intressant, har aldrig hört talas om detta djur tidigare. Används detta djur som rid- och packdjur som kameler och dromedarer?Lever det i sandöknar/stenöknar och har de samma typ av fötter som kamel? På vilket sätt är det ett kameldjur?

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2012-11-06 14:56:00, av Gäst

Guanacon är tillsammans med vikunjan dom ända vilda kameldjuren i sydamerika. Alla kameldjur i sydamerika är lamor.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta