Vintertid


Vintertid (normaltid)

När sommartiden upphör den sista söndagen i september (gäller för EU sedan 1996) övergår tiden till vad som ofta felaktigt kallas för vintertid. Den riktiga benämningen är egentligen normaltid.

Från sommartiden ändras nu klockan tillbaka en timme för att under vintern utnyttja den ljusa delen av året mer. Justering mellan normaltid och sommartid används i cirka 70 länder runt om i världen. Övriga länder gör däremot ingen justering under året.

Ändringen från sommartid till normaltid påverkar människor i och med att dygnet förskjuts. För de flesta människor krävs det 3-5 dagar innan kroppen har anpassat sig helt till den nya tiden.

Läs mer om sommartid


Skriv en kommentar

Bilder och fakta