Koka bort alkohol


Går det att koka bort alkoholen ur glögg?

När glöggen värms på spisen är det ofta så att den hinner börja koka lite lätt. Hur mycket alkohol försvinner då vid kokningen?

I tidskriften Läkartidningen nr 48, år 2001 gjordes en undersökning där alkohol kokades under fem minuter. Alkoholhalten mättes först upp innan kokning och därefter efter kokningen. Av resultatet att döma visade det sig mycket riktigt att stora mängder alkohol snabbt försvann. Däremot försvann inte all alkohol.

Som slutresultat av testen kan vi konstatera att även om alkoholhalten snabbt minskar vid kokning så behöver vi inte övervaka uppvärmningen alltför nitiskt så länge vi inte låter den koka för länge. För personer som av olika anledningar inte ska dricka alkohol är däremot denna metod inte tillförlitlig.

Diagram, förlust av alkohol under kokning

Förlust av alkohol under kokning

Diagram: Effekt av 5 minuters kokning på alkoholhalten (uttryckt i volymprocent) i fyra alkoholblandningar samt i glögg.

Källa: Tidskriften läkartidningen nr 48, från år 2001. (ladda hem som pdf)


Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2011-09-05 22:10:00, av Sara

Det vaar bra att veta men ni kanske skulle satt mer fakta om t.ex om alkohol påverkar lika mycket för kroppen efter kokning och till vilken grad man kokar, mvh !

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta