Puduhjort


Det finns två arter av puduhjortar:

  • Nordlig pudu (Pudu mephistophiles) som lever i Anderna i Colombia, Peru och Ecuador
  • Sydlig pudu (Pudu puda) som lever i västra Patagonien (Andernas bergsskogar i sydligaste delen av Sydamerika)

Kännetecken

Med en mankhöjd mellan 25-43 cm och vikt på 6-13 kilo är puduhjorten är världens minsta hjortdjur. Extremiterna är i förhållande till kroppen små vilket ger puduhjorten ett klumpigt utseende. Nosen är kort och trubbig och på huvudet har den två korta horn. Hornen gömmer sig nästan i dess päls.

Sydlig puduhjort i jämförelse med den nordliga

  • Sydlig puduhjort har en rödbrun päls till skillnad från den nordliga puduns mörkbruna päls,
  • Sydlig puduhjort har ett ljusare ansikte jämfört med den nordliga puduns nästan svarta ansikte, samt
  • att den som ungdjur betäcks av prickar i pälsen medan den nordliga pudun är helt enfärgad

Levnadssätt

Puduhjortarna lever i olika habitat beroende på vilken art de tillhör. Medan den nordliga pudun trivs bäst uppe i bergen mellan 2 000-4 000 meters höjd så trivs den sydliga pudun i skogar från kustlinjen och upp till max 1 500 meter över havet. Bägge arternas utbredningsområden är vitt skilda från varandra. Den nordliga puduns beteendesätt är idag nästan ingenting känt om. Teorier finns att beteendesättet bör överstämma med den sydliga pudun. Den sydliga pudun är främst aktiv på natten då letar föda. Genom sin ringa storlek kommer pudun fram snabbt även i tät undervegetation. Dessutom klarar de av bra att klättra längs med lutande trädstammar. Den sydliga puduhjorten lever i regel ensam förutom vid parningen.

Föda

Den sydliga puduhjorten livnär sig främst på blad, bark, frukter, blommor och växtskott. Genom att mycket vätska finns i växterna som pudun äter klarar den sig utan att dricka under långa perioder. Den nordliga pudun bör ha ett liknande födointag.

Fortplantning och parning

Puduhjorten blir könsmogen vid 6-12 månaders ålder. Efter parning är honan dräktig i sju månader och föder därefter en unge.

Hot

När puduhjorten blir hotad skäller den till och flyr därefter sicksack från faran. Genom den täta vegetationen klarar sig puduhjorten sig bra mot rovdjur. Hot som däremot har dykt upp för den är människor som jagar den samt att dess habitat förstörs.

Puduhjort Pudu
Utbredning Sydamerika
Mankhöjd 25-43 cm
Vikt 6-13 kilo
Livslängd Ca 20 år
Föda Blad, bark, frukter, blommor och växtskott

Skriv en kommentar

Bilder och fakta