3-pundig kanon m1778


Denna modell användes vid de kungliga artilleriregementena som bildades 1794. Regementet Svea artilleriregemente ansvarade till större delen för bemanningen vid Vaxholms fästning.

Fyra artilleriregementen bildades 1794:

  • Svea
  • Finska
  • Göta
  • Vendes
Eldrör Slätborrat
Laddning Framladdning
Vikt Uppgift saknas
Vikt med lavettage -
Skottvidd Uppgift saknas
Eldhastighet Uppgift saknas
Konstrukion Uppgift saknas

Skriv en kommentar

Bilder och fakta