Salut med kanon


Ordet salut kommer från latinets salus som betyder hälsning.

Under 1600-talet sköt fartyg salut för att visa att man hade fredliga avsikter innan man närmade sig hamn eller andra fartyg. Genom att skjuta salut tas fartyget ur stridbart skick tills dess att kanonerna hunnit laddas om.

I Sverige ges salut normalt vid de sex officiella salutdagarna.

  • 28 januari - H.M. Konungens namnsdag
  • 30 april - H.M. Konungens födelsedag
  • 6 juni - Nationaldagen
  • 14 juli - H.K.H. Kronprinsessans födelsedag
  • 8 augusti - H.M. Drottningens namnsdag
  • 23 december - H.M. Drottningens födelsedag

Övriga tillfällen som salut kan ges är vid födslar och sorgsalut inom kungahuset.

Vid födslar inom kungahuset avges salut i två omgångar om 21 skott för den förstfödde till statschef eller tronföljare. Övriga födslar inom kungahuset avges i en salutomgång om 21 skott.


Skriv en kommentar

Bilder och fakta