57 mm kanon m1889


Denna modell användes på Vaxholms fästning som salutbatteri. Totalt fanns fyra kanoner som användes fram till och med år 2007.

Salut gavs i samband med salutdagar och batteriet bemannades då med soldater från Amf 1.

Läs mer om salut med kanon

Eldrör Räfflat
Laddning Bakladdning
Vikt 340 kilo
Vikt med lavettage 950 kilo
Skottvidd 3 500 meter
Eldhastighet Uppgift saknas
Konstrukion Stockholms vapenfabrik

Skriv en kommentar

Bilder och fakta