25 mm automatkanon m1932(B)


Denna modell finns både med enkel och med dubbel pipa. Under andra världskriget fanns en dubbelpipig modell monterad på taket av Vaxholms fästning. Den hade i uppgift att bland annat skydda staben för Stockholms kustartilleriförsvar som låg rymd i kastellets västra linje fram till 1944.

Bild nummer tre avser modell med enkel pipa och övriga bilder med dubbel.

Eldrör Räfflat
Laddning Bakladdning
Vikt 985 kilo (dubbel pipa), 796 kilo (enkel pipa)
Vikt med lavettage -
Skottvidd 9 800 meter
Eldhastighet Uppgift saknas
Konstrukion Bofors

Skriv en kommentar

Bilder och fakta