Mösskapucin


Kännetecken

Mösskapucin trivs i olika typer av miljöer och finns både tropiska regnskogar som lövskogar. För att tillhöra kapucinerna är mösskapucinen mer kraftigt byggd, har tjockare päls och en kort tjock svans. Pälsen är brunaktigt grå med en ljusare nyans över magen. Både händer och fötter är svarta. Hanarna är i regel större än honorna och brukar bli mellan 32-57 cm långa och väga mellan 2-5 kilo. Mösskapucin är vanligtvis aktiv under dagen och vilar på kvällen gärna i hålor i något träd för att skydda sig mot rovdjur.

Föda

Vanlig föda för mösskapucin är frukter, ryggradslösa däggdjur samt ödlor och småfåglar. Något som gjort mösskapucin känd är att de använder stenar och redskap för att öppna upp hårda nötter. Nöten läggs på en större flat sten och därefter hamrar mösskapucin på nötet med en mindre sten tills den går upp. Mösskapucin äter i grupp och när någon har funnit något ätbart visslar den så att alla i närheten vet att där finns det mat.

Fortplantning och parning

I grupper mellan 8 till 15 individer lever mösskapucin och leds av en alfahanne. Inom gruppen finns en sträng social hierarki och det är enbart de som står närmast ledaren som får förmånen att äta först medan övriga får vänta tills de är klara. Honan är dräktig i 180 dagar och föder därefter en till två ungar som väger mellan 200-250 gram. Därefter ammar de från honan under nio månader. Ungarna blir könsmogna först vid sju års ålder vilket är jämförelsevis med andra primater i samma storleksordning sent.

Mösskapucin Cebus apella
Utbredning Regnskogarna i Amazonas
Kroppslängd 30-60 cm (+svans 40-60 cm)
Vikt 2-5 kilo
Livslängd ca 45 år
Föda Nötter, frukt, insekter, larver, ägg, småfåglar, grodor, ödlor, fladdermöss

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2009-03-03 18:11:00, av Anonym

Mösskapucin är riktigt roliga när dem urinerar. Det kan liknas vid onani.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Bilder och fakta